Spis treści

Od Autora

Takie były początki  
(Starożytność; średniowiecze; herby; kościoły)

Renesans 
(Herby; kościoły; Pikardia; wielcy artyści)

Barok  
(Malarze; dzieła; dysputy)

Rebusy polskiego baroku
(Hieroglyphicum; griphos; logogriphos; carmen musicum)

Oświecenie
(Pisarze; muzycy; przedmioty zbytku)

Od polskiego oświecenia po rebus prasowy
(Podręczniki poetyki; imionniki; sztambuchy)

Rebus prasowy  
(Czasopisma; wybitni twórcy; ozdoby)

Polski rebus prasowy
(Dziennikarze; czasopisma; książki; sztambuchy)

Lata międzywojenne  
(Czasopisma; kluby; autorzy)

Lata wojny  
(Obozy internowania; gadzinówki)

Ku współczesności 
(Złote lata rebusu; dzień dzisiejszy)

Zamiast zakończenia

Bibliografia

Indeks
powrót do strony głównej
Jeśli interesują Cię takie tematy jak: rebus, rebusy, szarada, szarady, krzyżówka, 
krzyżówki, łamigłówka, łamigłówki, rozrywka umysłowa, rozrywki umysłowe
- to książka którą napisał Krzysztof Oleszczyk, z pewnością Cię zainteresuje. 
Historia rebusu w Polsce, Europie i USA

 "REBUS" - część I

książka Krzysztofa Oleszczyka
-  95% materiału to nowości całkowicie nieznane,
-  trzysta dużych stron (B5),
-  setki najciekawszych rebusów (w tym wiele w kolorze),
-  kilkaset winiet, stron tytułowych, portretów i ilustracji,
-  rebusy najwybitniejszych poetów, pisarzy, malarzy 
   (Leonardo da Vinci, Musset, Twain, Siemiradzki),
-  sensacje, ciekawostki, dokumenty, niespodzianki,
-  rebusy w czasach pokoju, wojny, w życiu codziennym, 
    w pracy i miłości.
informacje dotyczące ceny i terminu dostawy
Kilka stron z książki